Svavel lösningen mot klimatförändringen?

Redan för 30 år sedan hade forskaren Michael Budyko idéen att man i praktiken kan hylla hela jordklotet i ett konstgjord svavel hölje för att minska växthuseffekten. Svavel ger även vulkaner ifrån sig när dom har utbrott.

Nu har forskare återigen tagit upp idéen och räknat ut vad som skulle hända om man skulle släppa stora mängder med svavel i atmosfären och ifall det skulle minska växthuseffekten. Modellerna som man fick fram visade att hela idéen inte är realistisk och väldigt svårt att utföra. Att producera så mycket svavel som behövs för att få en klimat avkylande effekt skulle ta en „halv evighet“ och svavlet skulle behövas produceras utan någon avbrytning. Det kan t.o.m. få en uppvärmande effekt ifall man skulle avbryta projektet för tidigt.

Man tänkte sig att med hjälp av ballonger transportera upp svavlet i 20 kilometers höjd för att sedan förbränna det till svaveldioxid som sedan blir till så kalade Aerosoler som gör att en viss mängd solstrålar reflekteras tillbaks till rymden vilket gör att dom underligande lufthöljerna kyls av.

Källa: spiegel.de

Bangladesh drabbas av översvämningar

Klimatförändringen träffar ofta dom fattigaste länder hårdast. Bangladesh är ett bra exempel på ett sådant land. Dom har inga ekonomiska eller tekniska möjligheter att skydda sig mot ökade stormar och översvämningar. Inte häller kan dom fly.

En som lever i nora Bangladesh på en liten ö med 1500 invånare är Nur Islam och hans familj. Den bevuxna sandön som är en av många ligger i den gigantiska floden Jamuna i nordvästra Bangladesh. Floden forsar miljontals kubikmeter glaciär vatten från Himalaya genom Bangladesh in i havet. Floden är flera kilometer bredd och från ön syns inte fastlandet. Ön uppstog först på tidigt 90-tal och finns inte på någon karta.

Sammanlagt är det en miljon människor som hottas av översvämningar genom smältande glaciärvatten vid floden Jamuna i norra Bangladesh. För att inte bli bort spolade måste man söka skydd på högre höjder. Men så småningom om smältningen ökar ännu mer kommer vattnet även dit.

Nur Islam lever alltid i hotet om att hyttan som är gjort av bambu plötsligt kan spolas bort. Ifall det skulle bli översvämning har han bundit dom få saker som han äger som en flaska med risfrö, en ficklampa, ris säckar och ett transistor radio i taket i hopp om att vattnet inte når dit. Sovmattor, kon och familjen får bli blött. Redan sju gånger har han fått flytta sin hydda till högre höjder efter att den alla gånger blivit bortspolad. Nu står hyddan på den högsta platsen.

Nur Islam vissar med handen på brösthöjd hur högt vattnet stog vid förra översvämningen. Han säger: „Vi stanade så länge hyddan fanns kvar men till slut drogs allt bort med vatten strömmen och vi fick flytta till högre höjder och bygga en ny hydda“. Han vet inte hur länge han kan stanna här men säger att vattnet kan komma när som helst. Byn står bara ca en meter över allt annat land vilket tidigare räckte, enligt Nur Islam.

Översvämningarna runt Monsun tiden från Maj till Juli är viktigt för dom ca 1500 människor som lever på ön. Översvämningen ger fruktbart gyttja till åkrarna. Trots allt fruktar dom att deras hyddor blir bort spolade. Det är oftast kvinnorna som jobbar på åkern medans männen har ett arbete i huvudstaden Dhaka.

Källa: spiegel.de

Klimatförändringen förstärker sig själv

Världshaven är tillsammans med skogar dom största CO2 slukare. Hittils har dessa CO2 slukare tagit upp hälften av människans CO2 och därmed promsat jordens uppvärmning. Nu har Corinne Le Quéré och Martin Heimann från Max-Planck-Institut för Biogeokemi i Jena skrivit en artikel i Vetenskapsmagasinet „Science“ där man kommit fram till att världshaven tar upp allt mindre CO2 framförallt havet runt Antarktis. Denna minskning beror på ökade vindar och därmed ändrade vatten strömmar. Dom ökade vindarna virvlar upp djupare koldioxidrikt vatten upp till ytan. Vattnet har då svårt att ta upp CO2 och kan t.o.m. avge CO2. Dom ökande vindarna är ett resultat av människan och des utsläpp av koldioxid. Enligt beräkningar kommer vindarna att bli ännu starkare under 2000-talet.

Källa: science.orf.at och spiegel.de

Stormen „Andrea“ tre veckor för tidigt

Redan nu tre veckor tidigare än normalt råder årets första tropiska storm „Andrea“ utanför Florida och Georgia med en vindstyrka upp emot 70 km/h. Den officiella Atlantiska orkan säsongen börjar den 1 juni och går till den 30 november. Genomsnittet av stormar under den tiden är 9,6 per år. Av dessa blir i genomsnitt 6 orkaner och två till starka orkaner. 2005 uppstog 28 stormar varav 15 blev orkaner. Orkanen Katrina var en av dom som träffade New Orleans väldigt hårt. 2006 uppstog däremot bara 10 stormar varav 5 blev orkaner.

2005 anklagades USAs stormväktare att dom inte hade varnat tillräkligt innan orkanerna (hurrikans) Katrina och Rita. Men samtidigt anklagades dom 2006 som var ett år med ett förhållandevis mindre antal stormar att dom överdriver och skapar panik med sinna varningar. Nu står orkan väktarna återigen framför uppgiften att inte skapa panik men endå varna vid rätt tillfälle. Nu menar Philip Klotzbach från Colorado State University och Joe Bastardi som är orkan expert av AccuWeather att 2007 återigen blir ett år med många och starka orkaner. Den just nu rådande tropiska stormen i Florida och Georgia ska vara ett tecken till det. Man räknar med 17 stormar varav nio blir orkaner och 5 väldigt starka orkaner.

Källa: ftd.de och spiegel.de

Allt fler kommer dö p.g.a. klimatförändringen

WHO (World Health Organization) har kommit med en studie som antar att det från och med 2030 blir upp emot 300.000 människor per år som dör p.g.a. orsaker som hänger samman med klimatförändringen. Sjukdomar kommer att öka och många dör tidigare. T.ex räknar WHO med att uppvärmningen ökar bl.a. Malaria och därmed fler som blir sjuka och dör. Dom fattiga länder kommer att drabbas svårast vad gäller sjukdomar.

Tidigare hade redan före detta US-generaler varnat för att den globala temperatur höjningen kan leda till oro och därmed en fara för den internationella säkerheten. WHOs prognoser påskyndar viktigheten i en debatt om människans påverkan på klimatet. Bakom WHOs prognoser och tal ligger arbetet av Tony McMichael från Australian National University.

Från 70-talet till år 2000 dog ca 166.000 människor per år p.g.a. uppvärmningen. Vetenskapsmänn ser McMichaels prognoser som ett nödvändigt och bra försök att sätta klimatförändringens verkan i sammanhang med den männskliga hälsan. Följderna som tas upp i prognosen kan dock bli mer alvarliga eftersom McMichaels inte tar med faktorer som t.ex. luftföroreningar och alergier.

Källa: ftd.de

Vattenbrist i Italien

Den rådande torkan i Italien gör att det är brist på dricksvatten. Man pratar om den svåraste torkan på 30 år. Det Italienska industriförbundet fruktar därför att många industrier snart måste ställa in produktionen p.g.a. vattenbristen. Man befarar även att det i Juni kan bli varmare än katastrof sommaren 2003. 2003 hade man i hela Italien torka vilket hade katastrofala följder på jordbruket.
Vattenståndet av floden Po står just nu 6 meter djupare än normalt. Även Gardasjön och Lago Maggiore är betydligt mindre än vad som är normalt under denna årstid. Man varnar även för strömbrist eftersom vattenkraftverken inte har nog med vatten för att producera tillräckligt ström.
Området kring floden Po har under dom senaste åren varit särskillt mycket utsatt för torka och Po har blivit allt smalare och grundare under åren.
WWF i Italien råder alla att spara på vatten t ex att bara duscha en gång per vecka. Man befarar även att det kan komma till vattenkonflikter mellan jordbruket och industrin. Kritiserad blir även vattenledningarna som ska ha många hål där vatten kan läcka ut.

Källa: spiegel.de

Klimatförändringen broms för orkaner?

Dom allt kraftigare orkaner (hurricanes) på senare tid sägs ofta hänga samman med klimatförändringen. Det har kommit flera forsknings rapporter som säger att den starka orkan säsongen 2005 hängde samman med klimatförändringen. Det uppstår allt starkare orkaner p.g.a. varmare havsvatten.
Det finns dock två Amerikanska forskare Gabriel Vecchi och Brian Soden från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) och från University of Miami som har beräknat att klimatförändringen istället kan vara en broms för orkaner. Orkaner kalas det när vinden har en hastighet på mer än 12 på beauforts skalan.

Den bromsande kraften på orkaner ska komma från fallvindar (Wind shear) som uppstår p.g.a. dom olika hastigheter eller riktningar av vindar på olika höjder. Fallvindar hindrar en orkan från att bildas eller kanske försvagar den. Forskarnas beräkningar vissar att dessa fallvindar ökar p.g.a. klimatförändringen och den ökade havstemperaturen.
Att orkan säsongen 2006 var betydligt svagare än 2005 kan man förklara med att det 2006 fanns betydligt fler vertikala fallvindar. 2005 uppstog 15 orkaner medans 2006 bara fem.

Fallvindar påverkar antalet uppståda orkaner men om den också försvagar redan pågående orkaner är olika forskare inte eniga om. Desto varmare desto mer vatten kan fördunsta och desto starkare blir orkanen. Man vet inte om ändringar i fallvindar även påverkar den ökande vattentemperaturen och därmed avdunstningen.
Det betyder alltså att klimatförändringen både ger en försvagande effekt genom fallvindar men också en förstärkande effekt p.g.a. varmare havs vatten och mer avdunstning på orkaner. Vad som kommer att överväga återstår att se.

Fallvindar (Wind shear)- är kraftiga snabbt uppstående vindar som uppstår p.g.a. olika tryck i atmosfären. Dom olika tryck gör att luften måste utjämnas vilket resulterar i att luft sätts i rörelse d.v.s. vind uppstår. Fallvindar kan man känna av när man flyger som även kan vara farliga när man ska landa.

Källa: spiegel.de, science.orf.at och wikipedia.de

Kina fruktar tillbakagång av risproduktionen

P.g.a. klimatförändringen kan Kinas risproduktion minska fram till andra hälften av århundrandet. Upp till 37 % av Kinas risproduktionen kan falla bort. Men endå vill Kina inte genom utsläppsrätter minska ner på deras CO2 utsläpp. Kina menar att dom inte har teknologin att minska ner på utsläppen. Man vill inte sätta hinder för den blomstrande ekonomin.
Kina reagerade dock på den andra delen av IPCC rapporten. Man menade att man behöver vidta åtgärder men inte genom t.ex. utsläppsrätter som sätter hinder för landets blomstrande ekonomi. Hittils har Kina inte underskrivit Kyotoprotokollet som utlöpper 2013. Men Kina har undertecknat ett avtal som kräver en förändring efter 2013. Kina är idag landet som förbrukar mest kol och kommer fram till 2013 överstiga USA vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Källa: spiegel.de

Singapore fruktar översvämning

Klimatförändringen och den ökande havsnivån gör att Singapor fruktar översvämningar och ökade stormar. Dom har därför anlitat en Nederländsk damm bygg firma. Dom vill redan nu börja bygga dammar för att skydda staden från översvämningar innan det är för sent. Den Nederländska firman (Delft Hydraulics) har redan tillsamans med National University upprättad ett forsknings centrum. Singapor består av 63 öar som en del av dim ligger väldigt djup.
En havsnivå ökning med 5 meter skulle drabba 669 miljoner människor över hela världen som bor nära havet eller en flod.

Källa: spiegel.de

Torka i Australien

Sedan 2002 råder i Australien torka som anses som den värsta inom människo historien eller åtminstånde sedan man börjat mätta för 114 år sedan. Australiens premiärminister John Howard har därför nu bestämmt att om det inte regnar inom dom komande sex till åtta veckor kommer ett bevattnings förbud att införas vilket innebär en katastrof för bönderna. Förbudet kan komma att gälla till maj 2008.
Drabbad är Murray-Darling-bäckenet vilket ligger i sydöstra Australien. Floderna i detta område håller på att torka ut som annars ger 70% till bevattningen av t ex åkrar. I området planteras bl a ris, bomull, citrusfrukter, oliver m m som alla är beroende av bevattning.
Några av följderna är att foddret till djur blir allt dyrare, djuren faller i pris eftersom allt fler vill sälja sinna och även självmords talen på landet har stigit.

Källa: spiegel.deReferer of the last 24 hours:
  1. google.com (8)